Diane Van Den Bergh

Psychotherapie

Bijtgedrag

Een bijtbeleid voor de kinderopvang?

 Een kind dat bijt in de kinderopvang of bij de onthaalouder kan ongewild voor heel wat heisa zorgen! Met de regelmaat van de klok hoor ik ouders, onthaalouders of medewerkers van de kinderopvang vertellen over de spanningen die er zijn naar aanleiding van zo een ‘bijtertje’.

Het kind oefent de tandjes, zoekt extra aandacht of werkt zijn frustratie uit. Het hoort bij ‘groot worden’, en meestal beseft het kindje niet wat dit allemaal teweeg brengt.

De ouders van de slachtoffertjes zijn niet gelukkig met de bijtwonden van zoon- of dochterlief en vragen terecht om meer uitleg bij de verantwoordelijke.  De onthaalouder of medewerkers van de kinderopvang moeten extra alert zijn voor een nieuwe ‘aanslag’, en tenslotte zijn er de ouders van het bijtertje zelf die zich vaak bekeken of schuldig voelen.  Heel wat emoties dus bij alle betrokken partijen. Vaak weten ouders ook niet hoe ze hierop moeten of kunnen reageren. De emoties zijn vaak een gevolg van het onvoldoende kennen van oorzaak en gevolg van deze fase in de ontwikkeling, die (gelukkig) niet bij elk kind leidt tot bijtgedrag.

Ik pleit ervoor dat kinderopvangdiensten ouders hierover preventief informeren. Dit kan heel wat spanningen voorkomen. Ik vind het onderwerp belangrijk genoeg om het op de website te plaatsen of in de inkomhal te hangen.

Belangrijk is dat ouders weten dat bijten vaak voorkomt bij jonge kinderen, en dat het voor alle partijen een lastige periode is. Ook voor de ouders van het bijtertje; hen treft hier geen schuld. Ouders moeten weten dat de opvang een aan de leeftijd aangepaste ‘aanpak’ heeft voor het bijtgedrag, en dat de medewerkers waakzaam zijn. Dit zal ouders gerust stellen. De bijtfase zal voor minder problemen zorgen wanneer ouders en medewerkers elkaar steunen, in plaats van een schuldige te zoeken.  Waardering uitspreken voor het begrip en de medewerking van de ouders wordt wel eens vergeten, terwijl dit net een gunstige, vaak ontwapenende invloed kan hebben.