Diane Van Den Bergh

Psychotherapie

Praktijkgerichte Vorming opvoedingsondersteuning

Tijdens deze vorming werken we praktijkgericht. De theorie wordt beknopt aangehaald aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Deelnemers krijgen de ruimte voor inbreng vanuit hun eigen werkervaring. 

Thema’s die behandeld kunnen worden zijn:

 • Hoe ouders ondersteunen / adviseren die vragen hebben rond de opvoeding
 • Hoe ouders motiveren / betrekken wanneer zij zelf geen vragen hebben rond de opvoeding
 • Wat werkt ondersteunend (en versterkend) en wat niet
 • Valkuilen
 • Meest voorkomende opvoedingsvragen
 • Opvoedingsaanpak uitwerken
 • Ouders motiveren, aansluiten bij de sterkte van de ouder
 • Werken met kwetsbare doelgroepen
 • Verbindend werken
 • Vraaggericht werken
 • Opbouw pedagogisch adviesgesprek
 • Gezinsinteracties en opvoedingspatronen
 • Ouderlijke vaardigheden – opvoedingsopdrachten
 • Communicatievaardigheden en randvoorwaarden voor ontvankelijkheid
 • Doorverwijzing
 • Registratie, evaluatie en kwaliteitsbewaking
 • Theoretische modellen opvoedingsondersteuning
 • Nieuw samengestelde gezinnen
 • Ruzie tussen broers en zussen
 • Omgaan met pubers zonder je energie te verliezen
 • Ouders op één lijn: niet dezelfde mening, toch samen handelen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of wenst u vorming op maat van uw organisatie, dan kunnen we dit per mail of telefonisch bespreken.

E-mail: info@dianevandenbergh.be – Tel: 0497 222 803.