Diane Van Den Bergh

Psychotherapie

Voor wie?

  • Het omgaan met familie en je relatienetwerk kost je soms veel energie.  Je wil je zekerder voelen in het omgaan met mensen.
  • Je voelt je langere tijd moe en neerslachtig en hierin komt geen of weinig verandering.
  • Je kind stelt moeilijk gedrag of heeft het emotioneel moeilijk en je wil dat hier verbetering in komt.
  • Je twijfelt aan je opvoedingsaanpak of opmerkingen over het gedrag van je kind maken je onzeker.
  • Je kind heeft problemen met drugs, alcohol of stelt grensoverschrijdend gedrag en je zoekt voor je gezin een manier om de situatie te verbeteren.
  • Je vormt een nieuw samengesteld gezin en je hebt vragen rond het functioneren ervan.
  • Je twijfelt of je de partnerrelatie nog wil verderzetten omwille van diverse moeilijkheden (zoals  vreemdgaan, partnergeweld, onvrede, gemis aan intimiteit,…).
  • Je hebt een verblijf in een psychiatrische kliniek achter de rug, of je kreeg een diagnose en je wenst verder psychologische hulp en ondersteuning.