Diane Van Den Bergh

Psychotherapie

Over mezelf

De eerste jaren van mijn loopbaan werkte ik achtereenvolgens in zeer uiteenlopende contexten: zowel binnen de kansarmoede als in een ‘jetsetomgeving’, in het binnen- en in het buitenland, en met verschillende culturen. Deze ervaring is nog steeds een belangrijke basis voor mijn werk van vandaag. Het gaf me een brede kijk op het leven, op klassen en culturen, en het leerde me van meet af aan niet snel te oordelen. 

Zowel in mijn werk als gezins- en relatietherapeut als in mijn werk als opleider is verbindend werken, verbindend denken een uitgangspunt. Mensen hebben behoefte aan goede banden met hun familie en met hun omgeving. 

Dat alle problemen op te lossen zijn is in onze hedendaagse maatschappij een hardnekkige overtuiging. Hulpverleners, gezinnen en individuen blokkeren vaak wanneer zij geen oplossing vinden voor hun eigen of andermans probleem. Het probleem plaatsen in een bredere context, het bekijken vanuit een ander perspectief, de verwachtingen bijstellen, maakt het vaak terug hanteerbaar. 

Respect voor de eigenheid van de persoon en werken vanuit empowerment (ofwel de eigen kracht) zijn voor mij een noodzaak. 

Naast het begeleiden van individuen, koppels en gezinnen, heeft het thema opvoedingsondersteuning zowel professioneel als persoonlijk een belangrijke plaats in mijn leven. Ik was jarenlang verbonden aan vzw De Keerkring. De laatste jaren als directielid. Wat me boeide was een goed overzicht te hebben van wat er vandaag leeft bij koppels, ouders, grootouders en opvoedingsverantwoordelijken. De oproepen die toekwamen bij de opvoedingstelefoon, en de gesprekken op het spreekuur werden uitgebreid geregistreerd, en gaven bepaalde tendensen, noden en invloeden weer. 

Voor EXPOO (expertisecentrum opvoedingsondersteuning) verzorgde ik opleidingen ‘pedagogisch adviseren’. Voor verschillende organisaties, waaronder het Agentschap Jongerenwelzijn, begeleidde ik intervisiebijeenkomsten. Voor leerkrachten en kinderopvangdiensten verzorgde ik vormingen opvoedingsondersteuning.   

Het belang van een goede verstandhouding tussen de ouders voor de opvoeding van de kinderen, werd me erg duidelijk.  Ik ben me daarom meer en meer gaan verdiepen en specialiseren in relatietherapie.  Vandaag bestaat mijn therapeutisch werk voor meer dan de helft uit relatietherapie.   

Voor Adoptiehuis vzw werk ik met geadopteerden, adoptieouders en biologische familie. 

Duurzame en betrouwbare omgangsvormen zijn de basis van een gezonde maatschappij. Hieraan wil ik op mijn manier een bijdrage leveren. 

Wilt u meer weten over mijn visie op opvoedingsondersteuning, dan staan hier enkele citaten van personen die me hebben beïnvloed.