Diane Van Den Bergh

Psychotherapie

Grenzen stellen

Waar ligt de grens?

De laatste decennia is er binnen de opvoeding een verschuiving gebeurd van een ‘bevelshuishouding’ naar een ‘onderhandelingshuishouding’.  Vroeger moesten kinderen gewoon ‘luisteren’, vandaag streven ouders naar een ‘kwaliteitsvolle relatie’ met hun kinderen.  Maar hoe je zo een relatie invult, is niet vanzelfsprekend. 

Het is net omdat ouders het zo goed willen doen dat ze het bijvoorbeeld moeilijk hebben met het stellen van grenzen.  Zij interpreteren dit  als ‘niet houden van’, of ‘streng zijn’ in plaats van ‘consequent zijn’.

Nochtans zijn grenzen erg belangrijk binnen de opvoeding.  Ze bieden jonge kinderen rust en een houvast, en ze helpen adolescenten  in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid.

 Voor veel hulpverleners en leerkrachten is het vaak moeilijk te begrijpen dat zoveel ouders geen duidelijke grenzen kunnen stellen. 

Om ouders hierin te kunnen ondersteunen of adviseren is het van belang dat professionals hiervoor toch begrip opbrengen.  Dat zij het verband kunnen zien tussen het streven naar een ‘goede ouder’ zijn en het vaak ‘te toegevend’ zijn.  Het is vanuit die houding dat zij in het ondersteunen van deze ouders iets in beweging kunnen zetten op het vlak van grenzen stellen.