Diane Van Den Bergh

Psychotherapie

Aanbod

  • Relatietherapie Soms voelen partners zich eenzaam of gekwetst binnen de relatie. Wanneer het samenleven met elkaar moeilijk loopt of wanneer partners een gemis voelen, kan relatietherapie verbetering of verheldering brengen. In gesprekken wordt eerst stilgestaan bij de manier van communiceren en bij de verwachtingen naar elkaar. Zo is bijvoorbeeld ‘moeilijke’ communicatie en ‘moeilijk’ of ‘onredelijk’ gedrag naar elkaar vaak de uiting van zich niet gezien of gewaardeerd voelen, van zich niet gerespecteerd of begrepen voelen. Daarna wordt er gezocht naar een constructieve manier om de gevoelens en de bezorgdheden rond het samenleven met elkaar te delen. De bedoeling is dat partners ertoe komen zich ‘emotioneel verbonden’ te voelen, zich ‘veilig’ te voelen bij elkaar, zonder gevoelens van strijd of machtsstrijd. Wanneer koppels dit parcours succesvol doorlopen, ervaren zij meer rust, geborgenheid, en intimiteit. Dit proces heeft eveneens een positieve invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Relatietherapie is er nooit op gericht om één van de partners gelijk te geven. Wanneer de relatie eindigt in een breuk, kunnen uiteenlopende gevoelens zoals verdriet, kwaadheid, teleurstelling, enz, je tijdelijk uit evenwicht brengen. Samen kunnen we dan uitzoeken wat je nodig hebt om terug in balans te komen en de draad van je leven opnieuw op te rapen.
  • Kinderen vertellen hun omgeving dat er iets aan de hand is via hun gedrag. Bij kinderen/pubers  is er heel wat dat zij (nog) niet onder woorden kunnen/willen brengen. In gesprek met de ouder(s)  zoeken we naar de betekenis van het gedrag en werken we een opvoedingsaanpak uit die het gedrag en het welbevinden van het kind of de puber positief beïnvloedt.  Wat wil het kind signaleren? Waar heeft het kind het lastig mee? Hoe kunnen we het gedrag van het kind positief beïnvloeden en het kind helpen verwerken en omgaan met gevoelens?  Hoe beïnvloeden we het zelfvertrouwen en het oplossingsvermogen van het kind?

  • Heb je als ouder het gevoel dat je veel energie verliest in je opvoedingsaanpak met  weinig resultaat?  Heb je het gevoel in een vermoeiende ‘machtsstrijd’ te zitten met je peuter of je puber?  Krijg je vanuit je omgeving, de school of de sportclub opmerkingen over het gedrag van je kind die je doen twijfelen en waar je geen weg mee weet?    Δ Er wordt tegen ouders vaak gezegd: zorg dat je aan één zeel trekt – wees consequent – stel grenzen – praat met je kind  – dit klinkt eenvoudig, maar hoe doe je dat in de praktijk?  Heel concreet gaan we dit uitwerken voor jouw situatie zodat je dit thuis kan toepassen en zodat je de valkuilen kent.  Je leert omgaan met je kind in conflictsituaties zonder al te veel energie te verliezen en zonder in een ‘machtsstrijd’ te geraken.  Opmerkingen  krijgen over het gedrag van je kind is niet prettig. Je leert hier op een constructieve manier mee omgaan die leidt naar verbetering.
  • Jongeren zoeken hun plaats in dit leven, binnen deze maatschappij. Vaak roept dit vragen op, of brengt het hen tijdelijk uit evenwicht.  Angst- en paniekaanvallen komen vaak voor bij jonge mensen wanneer de veilige structuur van de school en/of het gezin wegvalt.
  • Volwassenen verliezen in hun leven soms houvast. De dingen begrijpen en binnen een bredere context plaatsen, een ander perspectief zien, brengt rust. Zicht krijgen op het eigen functioneren, op de eigen communicatie met de omgeving geeft (zelf)vertrouwen
  •  Nieuw samengestelde gezinnen – Het samenleven delen betekent vaak:  zich gesteund en omringd voelen.  Twee gezinnen die samenkomen moeten een nieuw evenwicht vinden, en dat gaat al eens gepaard met confrontaties, niet begrijpen, en zich niet begrepen voelen.   Er worden vele inspanningen gedaan, maar soms lijken  ze niet te worden gezien, niet te worden gewaardeerd.  Loyaliteiten en schuldgevoelens vormen vaak een barrière in de communicatie tussen de partners en tussen de gezinsleden.    Het is belangrijk dat de  partners hun eigen en elkaars barrières leren kennen, begrijpen en er  leren mee omgaan.  Pas dan  kunnen ze elkaar steunen in het omgaan met de kinderen en in het samenleven.

Lees hier meer over mezelf