Diane Van Den Bergh

Psychotherapie

Reacties

“De intervisiebijeenkomsten bieden me echt wat ik nodig heb. Eigen ervaringen uit de praktijk worden geanalyseerd, in een bredere context geplaatst, geven me nieuwe inzichten èn concrete handvaten waar ik mee aan de slag kan. Ik voel me sterker in het werken met gezinnen.”

“Ik werk met kwetsbare gezinnen en dan betekent intervisie een grote steun. Niet alleen voor het vergroten van je handelingsbekwaamheid in het begeleiden van deze gezinnen, maar ook voor het uitwisselen van ervaringen. Het is voor mij de enige manier om vast te stellen dat ik goed bezig ben, en dat geeft een goed gevoel. Zo blijf ik ook plezier beleven aan mijn job.”

“De casusbesprekingen zijn verhelderend. Ik wist het allemaal wel in theorie, maar ik merk dat ik het nu ook op een bevredigende manier in praktijk kan brengen. Ik voel me sterker als hulpverlener.”

“Als je met gezinnen werkt word je ook voortdurend geconfronteerd met de opvoeding die je zelf genoten hebt. Het is goed te leren zien hoe dit je werken met gezinnen beïnvloedt, en hoe je het op een constructieve manier kan gebruiken in je werk.”

“Ik vind het goed dat echt alle aspecten aan bod komen. Zo heb ik vooral vooruitgang geboekt in mijn werk door naar mijn eigen weerstanden te leren kijken.”