Diane Van Den Bergh

Psychotherapie

Mijn visie

Opvoedingsondersteuning vanuit een systemische, interactionele en pedagogische visie

(uit Legitimering van opvoedingsondersteuning, Vandemeulebroecke en Colpin): Uit een studie van de opvoedingstelefoon Vlaanderen blijkt dat 80% van de ouders behoefte hebben aan impliciete emotionele ondersteuning (A. Wouters, 2000).   ‘Ouders hebben nood om gehoord te worden, behoefte aan erkenning voor hun inzet en zorg bij de opvoeding, nood om te weten hoe andere ouders opvoeden en een grote behoefte om ‘au sérieux’ te worden genomen’  (Anita Wouters).

Het effect van emancipatorisch werken kan alleen dan worden bereikt wanneer van uit de juiste positie, die van evenwaardige partner, met de ouders wordt gewerkt.  Het is de kunst om te sturen zonder leiding te geven, te spiegelen zonder de persoon af te keuren, te stimuleren zonder te betuttelen.  We moeten de ouders  stimuleren op hun eigen domein en met middelen die passen bij hun eigen mogelijkheden.  Dit kan alleen als je ‘echt’ gelooft in de intenties en competenties van ouders, van gezinnen.  (G. Ausloos, de competentie van families; good-enough parenthood)

 

Het groeimodel wil de ouders  stimuleren  in hun streven naar ‘goed-genoeg’ ouderschap; het gaat uit van de verantwoordelijkheid en goede intenties van de ouders.  In het groeimodel is de doelstelling het vergroten van de handelingsbekwaamheid van ouders.  Uit onderzoek blijkt dat ouders geen behoefte hebben aan ongevraagd advies.

Vertrekken van de vraag van de ouders.  Geloven in en aansluiten bij de sterktes van de ouders, niet bij de zwaktes of tekorten.  Het groeimodel richt zich op het zich bewust worden, het aanwakkeren en het versterken van krachten van ouders.  (L. Vandemeulebroecke, H. Colpin, B. Maes, A. De Munter, ‘Een verantwoorde begripsomschrijving’, ‘Opvoedingsondersteuning. Visie en kwaliteit’. Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2004)